TRACTAMENTS

> Preventius

Són aquells tractaments que s’apliquen sobre la fusta nova o en rehabilitacions en elements absents d’afectacions. En aquest apartat, també cal abraçar aquelles mesures de control actiu que inclouen les barreres físiques dirigides a actuar com a elements profilàctics.

Segons les diferents classes d’ús de la fusta en servei, augmenta el nivell de requeriment que recomana el CTE DB SEM.

Desplaça cap amunt