TRACTAMENTS

> Curatius

En rehabilitacions, s’apliquen en aquells elements en afectació xilòfaga, seguint sempre el pla d’actuació aprovat, i es prescriuen segons recomanacions del CTE DB SEM. Poden ser superficials o en profunditat, i fins i tot els dos alhora. Normalment, amb exigència de penetracions i retencions NP5, es perforen els elements estructurals mitjançant trepant i instal·lant vàlvules antiretorn, i es dosifica seguint les indicacions del fabricant.

Desplaça cap amunt