PATOLOGIES

> Fongs

Sapròfits de la fusta en servei. Poden ser de podriment cúbic, fibrós o tou, i produir greus danys irreversibles en els elements afectats que caldrà reconstruir, reforçar o substituir. Es recomana tractament preventiu en profunditat.

Apareixen en punts crítics amb alta presència d’humitat, ja sigui per accident en la impermeabilització, errada en alguna reforma o falta de manteniment. Cal corregir-ho imperativament. El tractament garanteix únicament la fusta no afectada. Pot provocar pèrdues de massa que repercuteixen directament en la seguretat i estabilitat estructural.

Desplaça cap amunt