PATOLOGIES

> Corcs

Coleòpters xilòfags de metamorfosi completa. Poden ser cerambícids, anòbids o líctids, entre d’altres. Únicament provoquen danys en fase larvària, l’estadi més llarg del seu cicle vital, que és diferent per a cada espècie i pot variar entre alguns mesos i més de deu anys. La solució química, amb tractament superficial, acostuma a ser suficient per solucionar i prevenir reinfestacions.

També es poden combatre físicament mitjançant microones o infrarojos. Moltes vegades inviables en obra, el principal inconvenient és no poder garantir en el futur la durabilitat de la fusta. Acostumen a malmetre l’albeca dels elements afectats, ja siguin coníferes o frondoses, motiu pel qual prenen gran rellevància estructures amb fustes d’avets i pícees.

Desplaça cap amunt