MANTENIMENT

> Rehabilitació

Una vegada superat l’estat límit de servei dels elements de fusta, cal gestionar una actuació adequada que garanteixi novament la seguretat i funcionalitat originals.

En estructures, cal fer front a substitucions, consolidacions o reforços. Les substitucions es porten a terme quan l’estat dels elements és irrecuperable, i acostumem a ser les solucions més eficients econòmicament per aconseguir l’objectiu de restablir unes condicions similars a les originals sense la necessitat de molta mà d’obra relativament especialitzada. Contràriament, la consolidació persegueix recuperar la capacitat de suport dels elements, i es fa mitjançant pròtesis o empelts. Els reforçaments van encaminats a augmentar la capacitat de càrrega o la deformació de l’estructura, ja sigui per exigències normatives o per canvi d’usos de l’edificació, i poden ser amb fusta, formigó o acer.

Desplaça cap amunt