MANTENIMENT

> Manteniment

L’exposició permanent de la fusta a cel descobert la situa en una posició d’alt risc per a la degradació dels diferents agents agressors. Cal, per tant, prendre mesures preventives de protecció.

Els treballs de manteniment tenen una doble finalitat: d’una banda, perllongar la vida en servei, detectar i corregir errors, faltes o descuits, i, de l’altra, aconseguir revalorar realçant la bellesa natural de la fusta. Els sistemes de recobriments decoratius en exteriors tenen aquesta funció. Per contra, si no cal assumir les conseqüències de l’envelliment natural, de vegades buscats segons tendències i modes. La indústria incorpora cada any nous productes, com els ja consolidats WPC i fusta termotractada i acetilada, entre d’altres, tots amb un manteniment quasi nul, però no exempt, motiu pel qual cal seguir les indicacions dels fabricants.

Desplaça cap amunt