DIAGNOSI

> Inspecció

Comença amb l’estudi d’actuacions i/o problemes anteriors. La persona encarregada de detectar les afeccions i identificar l’agent causant, explorar les evidències d’individus vius, morts, rastres o danys és un responsable tècnic.

Un reconeixement més complet comporta un augment d’hores de treball que aporten un increment d’informació per localitzar els atacs, quantificar el nivell de degradació, descobrir zones de risc o revelar punts crítics en l’estructura. Aquesta recollida de dades serveix per oferir una diagnosi més completa abans d’iniciar proves complementàries. Tota aquesta informació va adreçada tant a la propietat com a la direcció facultativa (DF).

Desplaça cap amunt