DIAGNOSI

> Diagnosi d’estructures

Després d’una primera diagnosi organolèptica, es pot elaborar un informe tècnic fet per un arquitecte per assignar classe resistent per al càlcul estructural que té com a finalitat poder rehabilitar les estructures de fusta de forma segura i eficient, i evitar eliminar fustes de mal aspecte visual, amb bones qualitats mecàniques i amb una documentació precisa que doni suport a la DF a l’hora de prendre les millors decisions.

Una inspecció organolèptica auxilia per tenir una visió completa de tota l’estructura, revela les principals afeccions i avalua el nivell de danys. En la majoria de casos acostuma a ser suficient com a primera eina de treball abans d’utilitzar altres tecnologies no invasives, com la propagació d’ultrasons o les resistografies, que ajuden a determinar d’una forma més objectiva la classe resistent.

Desplaça cap amunt